Kategorier
Uncategorized

en lærerik prosess- refleksjonsnotat

Team

Å sette sammen et team virker enkelt og lettvint i praksis. Derimot har et godt og gjennomtenkt team alt å si for at prosessen skal bli vellykket samt et godt resultat. For meg var motivasjonen stor, og jeg ønsket å sette sammen et team med like motiverte personer. Samt er dette prosjektet et prosjekt som innebærer mange ulike steg innenfor en relativt kort periode. Derfor var det også avgjørende for meg at jeg hadde kjennskaper til personene slik at startfasen kunne bli effektiv og vi ikke vare redde for å være ærlige med hverandre. Samt har jeg hele tiden hatt i bakhodet at et team er et bra team hvis man kan dra nytte av hverandre for å nå felles mål. Vi er alle gjensidig ansvarlig for at vi kommer i mål.

Teamet vårt består av tre personer. Hvor jeg har mer eller mindre kjennskap til begge fra tidligere semester. Det var viktig for meg at teamet kunne snakke og jobbe sammen. Da perioden for prosjektet ikke er så langt, og jeg opplevde at jeg ikke hadde så lyst til å «gå rundt grøten», og heller ikke være redd for å si hva jeg mener.

Teamet har under hele perioden vært flinke til å kommunisere og samarbeide mot felles mål (OKR). OKR for oss har gjort at vi hele tiden har hatt et felles verktøy, som har hjulpet oss med å hele tiden prioritere de viktigste oppgavene for å nå mål. Det har vært viktig for oss at våre key results hele tiden har representert en virkelighet av våre ambisjoner. Samt har det vært et verktøy som har gjort at vi hele tiden har kommunisert og nesten blitt tvunget til å møtes og jobbe sammen. Derfor ville jeg sagt at OKR og våre evner til å følge opp dette har vært en positiv opplevelse i teamet og vi sitter igjen med mye kunnskap og forståelse. Forståelse på hvordan det vil si å felles jobbe mot mål.

Starte prosjektet og finne konsept

Etter å ha sett tidligere studenter presentere ble jeg inspirert til å sette i gang og myldre ideer med teamet. Vi hadde vårt første møte dagen etter første forelesning. I løpet av dette møtet ble vi enig om konsept. Vi fikk også opprette de digitale kanalene vi ønsket, og vi ble enige om navn på produktet/nettsiden. Samt fikk vi også bestilt varer som senere skulle bli det ferdige produktet. Jeg gikk fra dette møtet med en stor optimisme og en følelse av godt samarbeid og en relativ god motivasjon blant teamet.

For meg personlig ville jeg at pengene skulle gå til en god sak. Da det virker relevant, og det kan være en fordel når man skal skaffe seg mentor/samarbeidspartner. Det virket lettere å markedsføre seg mot en god sak da jeg mener at man kan involvere flere. Det kunne være mulig å involvere organisasjoner som jobbet med aktiv ungdom, eller andre organisasjoner som arbeider med idrett generelt. Altså det virket som en ide som kunne inspirere andre.

I prosessen ved å finne konsept opplevde jeg mye lærdom i det å utforske et marked og se på konkurranse. Jeg var klar over at tennissokker var mulig å få tak i flere steder, men det som skilte oss fra andre var at pengene skulle gå til aktive ungdomsmiljøer etter pandemien. Etter mye leting var det ikke noe lignende jeg kunne finne.

Komme i mål med team

Veien fram mot et ferdig resultat har vært en lærerik prosess. Både fått personlige kunnskaper. Samt lært mye om hvordan man jobber effektivt i et team. Hvordan man skal jobbe sammen for å nå felles mål. Vi har gjennom hele prosessen vært avhengige av hverandres presentasjoner for å nå målene våres. Det har ikke vært noen som ikke har bidratt eller ikke vært motivert. Til tider har vi hatt noen utfordringer med at noen på teamet ikke har hatt en felles forståelse av hvordan vi skal løse ulike oppgaver. Rett og slett vært uenige om hvordan vi skal løse oppgaver for å komme frem til målene. Derimot har vi løst dette ved å stadig ha en åpen dialog og vi har satt opp møter for å løse de konfliktene vi har møtt på veien.

Markedsføringen for Aktivigjen ble som et stort samarbeidsprosjekt. Dette var noe vi startet med i slutten av mars og har hold på med hele veien.

Noe som har funket godt for oss har vært at vi tidlig lagde en markedsføringsplan som skulle følges fram mot lansering. Markedsføringsplanen var en felles ide og alle punkter var nøye planlagt. Vi fordelt arbeidsoppgaver innenfor hvert punkt. Noen tok ansvar for sportevent, noen andre tok ansvar for «influencer marketing» og noen andre tok ansvar for sosiale medier osv.

Personlig opplevde jeg dette som en god ide. Da det ikke ga ikke mening for oss at alle skulle gjøre litt av alt. Heller at vi deler inn i oppgaver og så holde hverandre oppdatert. Uansett om det oppsto forvirring i roller og oppgaver løste vi dette ved å ha konstant kommunikasjon og en åpen dialog.

Markedsføre et par sokker kunne av og til føles som en umulig oppgave da det ikke er et innovativt og spennende produkt. Derimot baserte vi mye av markedsføringen på bakgrunnen av merkevaren. Dermed ble markedsføringen utført ved at vi heller ønsket å inspirere og påvirke forbrukere til å bidra i form at støtte til aktiv ungdom.

En utfordring her ble å finne riktig måte å inspirere på. Hvordan kan vi nå ut til både unge og eldre på en inspirerende måte. En ting vi gjorde var å bruke ungdommer til alle bilder vi tok. For å bevise at dette er noe vi gjør for ungdommen. At det er tydelig, er viktig for oss. Noe annet vi gjorde som en del av markedsføringen var at vi med ord fortalte hva vi gjorde og hva pengene gikk til. På denne måten ble det konsististens. Altså det ble samsvar mellom ord og handling.

Lansering ble en positiv opplevelse for oss. Alt som skulle være klart til datoen (01.05) var klart. Noe som gjorde at dagen ikke ble en belasting for oss, og vi kunne sette søkelys på å oppdatere de digitale kanalene og se de første salgene komme inn.

Hva jeg ville gjort annerledes

Jeg ville ha sørget for et enda bedre system og et jevnt arbeid i gruppa. Av og til kunne utfordringer bli satt litt til siden. Her kunne jeg ønske at teamet hadde vært flinkere til å håndtere utfordringene med en gang.

På nettsiden solgte vi tennissokker som vårt produkt. I praksis ser nettsiden litt tom ut, da vi kun selger to produkter. Her kunne jeg tenke meg å selge flere produkter. For eksempel drikkeflasker eller enkle t-skjorter. Noe som kan bidra til at nettsiden blir mer komplett og det er mer å velge i.

Ellers er jeg fornøyd med teamet sin innsats, samarbeid, motivasjon og kreative ideer. Det har vært lærerikt å jobbe med noe slikt som dette i praksis, og jeg har lært mye av dette. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *